úvod >  Čo je outsourcing

Čo je outsourcing?

Outsourcing je delegovanie niektorých pôvodne vnútropodnikových aktivít na externý subjekt. Vo väčšine prípadov sa jedná o aktivity, ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou podniku, ale pre podnik je nutné ich v určitom rozsahu vykonávať. Ide o formu partnerstva, ktoré je zmluvné.

Toto partnerstvo pomáha firmám v tom, aby sa mohli sústrediť na svoje kľúčové aktivity a pomáha zmierňovať nedostatok schopností alebo odbornosti v oblastiach, ktoré považujú za podporné. Spoločnosti zaplatia externému partnerovi len za služby, ktoré potrebujú a len vtedy, keď ich naozaj potrebujú. Outsourcing tiež redukuje potrebu prijímať a trénovať špecializovaný personál, naopak prináša odbornosť a dokáže redukovať kapitálové a prevádzkové výdavky. Na Slovensku je asi najrozšírenejšou podobou outsourcing IT, facility manažmentu, ľudských zdrojov a účtovníctva. Ak prenesiete výkon niektorých podporných činností na svojho outsourcingového partnera, prenesiete na neho aj zodpovednosť za ich výkon.

Kontaktujte nás

* povinný údaj
Máte otázky? Volajte +421 917 172 859
© 2013 motivo, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.