úvod >  Ako to funguje

Ako to funguje?

Ak zvažujete outsourcing niektorej Vašej podnikovej činnosti, mali by ste si vopred uskutočniť dostatočnú analýzu zdrojov (materiálnych, personálnych, finančných), momentálnej výkonnosti a efektívnosti, analýzu skutočných nákladov spojených s vykonávaním týchto aktivít, pričom netreba zabudnúť aj na skryté a utopené náklady.

Je rovnako vhodné zvážiť prepojenosť činnosti, ktorú hodláte outsourcovať aj s inými aktivitami firmy. Skúste si premyslieť, ako outsourcing dokáže ovplyvniť či už Vaše vnútropodnikové aktivity ale aj samotné podnikanie. Pred stretnutím s nami je dobré si ujasniť očakávania, ktoré od outsourcingu máte a presne identifikovať činnosti, ktoré chcete a môžete outsourcovať. Samozrejme, radi Vám pri tejto analýze pomôžeme.

Kontaktujte nás

* povinný údaj
Máte otázky? Volajte +421 917 172 859
© 2013 motivo, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.